Kreikan historia pähkinänkuoressa

Kreikalla ja sen historialla on oma erityinen paikkansa länsimaalaisten sydämissä. Noin 500 ennen ajanlaskun alkua demokratia alkoi hiljalleen kukoistaa tyrannimaisen hallitsemisen vastapainona juuri Ateenassa.

Demokratian kehto

Monet muut alueen kaupunkivaltiot alkoivat seurata Ateenan mallia mutta syntypaikassa sitä noudatettiin muita järjestelmällisemmin. Huolimatta varallisuudesta, kaikki miespuoliset täysikäiset saivat vaikuttaa päätöksentekoon. Tässä vaiheessa demokratia ei vielä ulottunut koskemaan orjia, naisia ja maahanmuuttajia.

Kreikkalainen korkeakulttuuri eli kultakauttaan samoihin aikoihin ja sen ihanteet sopivat hyvin pönkittämään demokratian kehittymistä. Levottomien persialaissotien jälkeen Ateenassa kukoistivat kirjallisuus, filosofia ja erilaiset taiteet. Historian tunneilta tutut aikalaiset kuten Aristoteles, Sokrates ja Platon antoivat ajatuksillaan suuntaa tuon ajan ateenalaisille ja myöhemmin myös länsimaalaisen sivistyksen kehitykselle.

Helleenit

Hellenistinen aika alkoi Aleksanteri Suuren noustua Makedonian hallitsijaksi. Makedonia oli ottanut haltuunsa kaikki Kreikan kaupunkivaltiot Spartaa lukuun ottamatta. Hellenistisellä kaudella kreikkalainen kulttuuri muovautui itäisen alueen vaikutuksesta uudenlaiseksi mutta samalla se myös levittyi yhä laajemmalle alueelle ja kohti itää. 27 vuotta ennen ajanlaskun alkua Kreikka liitettiin kokonaisuudessaan Roomaan ja hellenistisen kauden katsottiin päättyneen. Filosofiset oppilaitokset suljettiin ja Antiikin aikakausi päättyi.

Nykyisen Kreikan alku

1000-luvulta alkaen Ateena nousi mielenkiintoiseksi kauppapaikaksi, jossa vierailivat niin persialaiset kuin myös venetsialaiset. Bysanttilaisuus kukoisti ja kaupunki kasvoi nopeasti. Seuraavilla vuosisadoilla Ateena ajautui latinalaisen keisarikunnan hallintaan ja sen jälkeen se liitettiin muun Kreikan tavoin Osmaanien valtakuntaan. Kaupunki menetti merkitystään ja kutistui loistoajoistaan pieneksi kyläksi.

Kreikan vapaussodan jälkeen vuonna 1829 maa saavutti lopulta itsenäisyyden ja vuonna 1834 Ateenasta tehtiin Kreikan pääkaupunki. Toinen maailmansota ja Kreikan sisällissota sekä sotilasjuntan valtakausi rassasivat nuorta valtiota ja Ateena kärsi väestöpaosta. Sotien jälkeen alkoi uusi aika kun monet saapuivat maaseudulta töiden perässä kaupunkiin. Maa liittyi Euroopan unioniin vuonna 1981 ja se on ponnistellut viime vuosina talousvaikeuksien kanssa. Matkailu on maan valttikortteja eivätkä turistit ole unohtaneet suosikkimaataan vaikeinakaan aikoina.

Ateena on kärsinyt historiallisena kaupunkina ongelmallisesta infrastruktuurista kun asukasmäärä on kasvanut. Kaupungissa on valtaisa saasteongelma, joka on vahingoittanut myös mittaamattoman arvokkaita historiallisia aarteita. Viime vuosikymmenellä kaupungissa onkin tehty lukuisia uudistuksia joukkoliikenteen ja liikkumisen suhteen.