Kreikka ja sen naapurit

Pirstaleinen Kreikka jakautuu yhdeksään alueeseen, joita ovat Peloponnesos, Keski-Kreikka, Epeiros, Thessalia, Makedonia, Traakia, Egeanalueen saaret, Jooniansaaret ja Kreeta. Maalla on pitkä rantaviiva ja se koostuu tuhansista eri saarista ja saariryhmistä.

Kreikka on ollut kautta historiansa läheisessä kontaktissa alueiden naapurivaltioihin, sillä se on kuulunut Makedonian valtakuntaan, Rooman valtakuntaan, Bysanttiin ja Ottomaanien valtakuntaan. Osassa Kreikkaa valtaa ovat pitäneet myös Venetsialaiset. Itsenäisyyssodan jälkeen 1800-luvulla lopulta itsenäisyyden saavuttanut Kreikka on pitänyt sen jälkeen kansallistuntoa korkealla.

Naapurisopua näkyvissä

Nykyisen Kreikan naapureita ovat Makedonian tasavalta, Albania, Bulgaria ja Turkki. Ongelmallisimmat suhteet maalla on ollut Turkin kanssa, sillä maiden välejä rasittaa kiista Kyproksesta. Kyproksen kahtiajako alkoi vuonna kesällä 1974, jolloin Turkin armeija lähetti saarelle omia joukkojaan.

Tämän jälkeen saarella on eletty kahta arkea, turkkilaista pohjoisessa ja kreikkalaista etelässä. Kahtiajakoa ennen saarella oli elänyt sekä turkkilaisia että kreikkalaisia jo 1500-luvulta lähtien. Saaren nationalistiryhmien pyrkimykset saivat tilanteen tulehtumaan ja vasta viime vuosina kahtiajaon lopettamiseksi tähtäävissä neuvotteluissa on nähty valoa.

Maiden välillä on myös ajoittain nähty yhteenottoja Egeanmeren alueen herruudesta mutta viime vuosina naapurit ovat pyrkineet hieromaan myös sopua ja edistämään kahden välisiä suhteitaan. Turkin isän Atatürkin kotikaupunki Thessaloniki on turkkilaisten suosima vierailukohde ja monille Kreikan saarille turkkilaisten kohdalla on käytössä viisumihelpotussääntöjä.

Makedonia on toinen hiertävä kivi Kreikan kengässä. Kreikka ei hyväksy maan käyttämää nimeä Makedonian tasavalta, sillä Kreikka pitää maan yhtä aluetta Makedoniana. Makedonia taas ei halua luopua nimestään, jonka se kokee kuuluvan sille kansan ja maantieteellisen sijainnin vuoksi. Kreikka toivoisi Makedonian ottavan nimeensä tarkemmin sen maantieteellistä asemaa määrittävän nimen.

Kyseinen kiista on nostettu esille useissa kansainvälisissä yhteistyökokouksissa, sillä kiista haittaa Makedonian kehitystä ja maiden välistä yhteistyötä. Makedonia haluaisi liittyä Natoon mutta Kreikka estää sen mahdollisuuden Naton jäsenenä. Kansainvälinen yhteistyö pyrkii löytämään molempia osapuolia miellyttävän ratkaisun, jotta kiista saataisiin lakaistua pois haittaamasta alueen kehitystä.